Buku ini adalah kesinambungan dari buku Nota Padat PSRA. Berkonsepkan ?Cabut dan Jawab? untuk memudahkan penggunaan di dalam kelas. Simulasi PSRA mengandungi 5 set soalan gerak gempur yang dibina dan diolah berdasarkan analisa dan jadual spesifikasi ujian yang rapi.

  • Terdapat nota cemerlang semua subjek
  • Analisis Soalan
  • 5 Set Soalan Gerak Gempur
  • Answer Scheme

Langkah awal untuk