▶ STAM peperiksaan awam di bawah Lembaga Peperiksaan Malaysia.
▶ Pelbagai bentuk soalan baharu berformat peperiksaan sebenar.
▶ Disusun mengikut topik dan disesuaikan mengikut subjek.
▶ Sesuai dijadikan buku aktiviti atau buku latihan.
▶ Kaedah jawab untuk faham dan ingat.

Tajuk
▶ Nahu Sorof
▶ Hadith & Mustolah
▶ Tafsir Wa Ulumuhu
▶ Tauhid
▶ Arudh & Qafiah
▶ Insya’ & Mutala’ah
▶ Adab & Nusus
▶ Balaghah
▶ Fiqh
▶ Quran Tajwid

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Set Siri STAM (Akan Datang)”

Use one of the allowed file type: jpg,png,jpeg. The max size allowed is : 10 MB.

    Set Siri STAM (Akan Datang)
    ms_MYMY
    ms_MYMY en_USEN